Lizards Urinary system

Iguana iguana Kidney Glomerulus normal
Iguana iguana Kidney massive enlargement; Proliferation of tubular proximal segments


Iguana iguana Kidney massive enlargement; Proliferation of tubular proximal segments