Snakes Spleen

Boa constrictor B99-834 Spleen Normal histol HE Obj 1 P Zwart kopie

Boa constrictor Spleen Normal histology

Boa constrictor 3100211042 Spleen normal HE Obj 25 P Zwart kopie

Boa constrictor Spleen normal