Tortoises Spleen

Testudo hermanni B97-1741 Spleen splenitis HE Obj 25 P Zwart kopie
Chelodina longicollis Spleen. depletion of lymphocytes Degenerat macrophages

Testudo hermanni Spleen, splenitis

Geochelone carbonaria B00-2271 A Spleen Inflammation Heterophils in sheeth of sheathed capillary HE Obj 25 P Zwart kopie 2

Geochelone carbonaria Spleen, Heterophils in sheath of sheathed capillary

Geochelone carbonaria B00-2271 A Spleen Inflammation Heterophils insheath of sheahed capillary HE Obj 40 P Zwart kopie

Geochelone carbonaria Spleen, Heterophils in sheath of sheathed capillary

Trachemys s elegans B04-2409-9 Spleen sheathed capillary Heterophils and macrophages enter sheath HE Obj 40 P. Zwart kopie

Trachemys s. elegans Spleen, sheathed capillary. Heterophils and macrophages enter sheath

Trachemys s elegans B04-2409-9 Spleen sheathed capillary Heterophils and macrophages enter sheath HE Obj 40 P. Zwart kopie

Trachemys s. elegans Spleen, sheathed capillary. Heterophils and macrophages enter sheath

Astrochelys radiata B05-1335 Spleen Sheathed capillary inflamed HE Obj 40 P. Zwart

Astrochelys radiata Spleen Sheathed capillary inflamed

Testudo horsfieldii B04-2409-8 Spleen Sheathed capillary Sheath depleted HE Obj 40 P Zwart kopie

Testudo horsfieldii Spleen sheathed capillary Sheath depleted